Mediahotspots
Image default
Electronica en Computers

8 tips voor simultaanvertaling

Deze 8 tips voor simultaanvertalingen verhogen de kwaliteit van de simultaanvertaling op uw volgende evenement.

Goed tolken heeft niet alleen te maken met goede tolken en technologie, maar ook met een goede voorbereiding en goede vergaderprocedures. Het is zeker de moeite waard om de moeite te nemen om te leren hoe tolken werken.

1. Houd uw vergadering aan een vaste lijn.
Alles wat in een microfoon wordt gezegd, bereikt de tolk en kan worden getolkt. Een tolk kan slechts de inhoud van één spreker tegelijk weergeven. U zult snel merken dat de discipline die nodig is voor simultaanvertaling ook de kwaliteit van uw besprekingen ten goede komt.

2. Kies goede sprekers.
Goede tolken zullen proberen zin te geven aan wijdlopige of onvolledige zinnen, maar de kwaliteit van de vertolking zal altijd gebaseerd zijn op de kwaliteit van de spreker.

3. Structuur.
Vraag de sprekers om hun presentatie duidelijk te structureren. Een gestructureerde presentatie zal altijd beter worden vertolkt dan een ongestructureerde.

4. Vermijd woordspelingen.
Woordspelingen zijn niet geschikt voor simultaanvertolking. Gebruik een ander soort humor.

5. Help tolken zich voor te bereiden.
Tolken moeten zich op een vergadering kunnen voorbereiden. Wees niet bang dat de tolken een geschreven tekst gewoon zullen napraten. Tolken geven altijd weer wat er gezegd wordt. Als zij een kopie van de tekst of de opzet van een presentatie hebben, kan dat hen helpen te begrijpen wat er wordt gezegd.

6. Spreek in een passend tempo.
Overleg indien mogelijk van tevoren met de tolken over de juiste spreeksnelheid.

7. Weet welke talen.
Gaat het om veel talen of zijn de debatten snel en verhit? Zorg ervoor dat de tolken weten welke taal elke spreker zal spreken.

8. Spreek uw moedertaal.
Wijs de deelnemers erop dat het belangrijk is hun eigen moedertaal te gebruiken. De juiste taal zal dan correct worden getolkt. Het gebruik van een “bedrijfstaal” leidt vaak tot onjuiste of onnauwkeurige formuleringen die de tolk niet meer kan rechtzetten.