Mediahotspots
Image default
Zakelijke dienstverlening

Coaching is optimaal functionerend uw doel bereiken

Bovenstaande kreet dekt de dynamische lading van coachen. Coaching is een traject waarbij de cliënt gestimuleerd wordt tot optimaal functioneren en presteren. Een kwestie van eruit halen wat erin zit. Om dit te kunnen doen, staat de capaciteit van de cliënt centraal.

Vaak blijkt de cliënt zijn volle potentie niet te benutten, omdat hij nog niet wist wat hij in huis had, of omdat hij ervan overtuigd was dat hem bepaalde capaciteit ontbrak. Soms is de cliënt zich wel bewust van zijn capaciteiten, maar is hij door remmende factoren niet in staat deze optimaal te benutten. Deze remmende factoren zijn vaak overtuigingen opgedaan in vroegere ervaringen. Door deze overtuigingen te transformeren tot een nieuwe visie, functioneert de cliënt voortaan beter.

Werkcontact coaching

Onze coach trajecten mogen wel bijzonder worden genoemd, omdat de kern van de mens benaderd wordt. Als vanuit een nieuwe, beter passende overtuiging patronen worden verlegd, is blijvend een positieve bijdrage in het handelen van de cliënt bewerkstelligd. Coach trajecten worden naar behoefte afgestemd en kunnen daarom zowel een kort als lang traject beslaan.

Bij solitair werkenden en autonoom handelende mensen is supervisie wenselijk.

Trainingen

Supervisie is met name wenselijk voor solitair werkenden of mensen waarbij autonoom handelen kenmerkend is. Deze mensen zijn vaak te vinden in hogere functies of hebben bijzonder gespecialiseerde taken in een bedrijf.

Het opleidingstraject supervisie geeft inzicht in eigen handelen en motivatie. De deelnemer leert de eigen persoonlijke mogelijkheden en kwaliteiten (personal tools) optimaal te benutten. Bewustwording van blinde vlekken, persoonlijke valkuilen en beperkingen in ruime zin, geeft de mogelijkheid gericht te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Verbeterd functioneren en presteren vanuit je kracht wordt vervolgens mogelijk.

Supervisie is over het algemeen een doorlopend traject dat met regelmaat plaatsvindt. De frequentie wordt naar behoefte afgestemd. Bij een lagere behoefte kunnen gesprekken maandelijks plaatsvinden, of wekelijks als intensieve begeleiding gewenst is.

Soms wordt supervisie gekoppeld aan outplacement en is de looptijd afhankelijk van de duur van het outplacementtraject.

https://www.outplacementverzekering.nl