Mediahotspots
Image default
Aanbiedingen

Alles wat u moet weten over het NIST Security Framework

Alles wat u moet weten over het NIST Security Framework

Hoe mooi het ook is dat we vanaf iedere plaats ter wereld en op ieder tijdstip van de dag gegevens en informatie kunnen oproepen en raadplegen in de Cloud, kleven hier ook zeker wel enkele nadelen en gevaren aan. Het aantal cybercriminelen neemt gestaag toe en ook de aanvallen worden steeds geraffineerder. Zaak dus om uw data goed te beveiligen. Maar hoe doet u dat? In deze blog leest u meer over het NIST Security Framework en de security-as-a-service diensten van Fundaments. Lees snel verder!

 

Wat is het NIST Security Framework?

Het NIST Security Framework is een cybersecurity framework bestaande uit een vijftal maatregelen voor het beperken van cyberbeveiligingsrisico’s binnen bedrijven. Deze richtlijnen zijn gepubliceerd door het National Institute of Standards and Technology in Amerika. Het is gebaseerd op bestaande richtlijnen, normen en praktijken. Vooral wanneer we het over de Cloud hebben, is security uiteraard een zeer belangrijk onderwerp. Zonder een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, kan deze informatie in verkeerde handen terechtkomen. Iets wat te allen tijde voorkomen moet worden. Helaas kan met slechts één maatregel vandaag de dag niet meer worden volstaan, vandaar dat het framework rust op vijf pijlers.

 

Uit welke onderdelen bestaat het NIST Security Framework?

De vijf pijlers waarop het NIST Security Framework rust, zijn: identify, protect, detect, respond en recover. Bij identify gaat het om het identificeren van mogelijke cybersecurity risico’s. Belangrijk hierbij is dat alle mogelijke risico’s, hoe klein ook, goed in kaart worden gebracht. Bij protect gaat het om het beschermen van de data door het nemen van de nodige maatregelen. Uiteraard blijft het belangrijk om de genomen beveiligingsmaatregelen goed te monitoren en eventuele zwakke punten op tijd te signaleren (detect). Het signaleren van beveiligingsincidenten is echter niet voldoende er zal ook naar gehandeld moeten worden. Dit wordt samengevat onder respond. Tot slot zal er recoverytijd nodig zijn om terug te keren naar het niveau van beveiliging van vóór het incident.

 

Op zoek naar security-as-a-service diensten voor uw bedrijf?

Bent u op zoek naar security-as-a-service diensten voor uw bedrijf? Neem dan eens een kijkje op de website van Fundaments. Zij bieden namelijk security-as-a-service diensten aan die berusten op de maatregelen uit het NIST Security Framework. Zo kunt u altijd vertrouwen op een ijzersterke en up-to-date security van uw gegevens.


https://www.fundaments.nl/