Mediahotspots
Image default
Financieel

Het Coronavirus en de gevolgen voor je zorgverzekering in 2021

Zorgverzekeraars werken samen

Tijdens de Coronacrisis werken alle zorgverzekeraars samen en wordt de onderlinge concurrentie kortstondig vergeten. De kosten voor ziekenhuizen nemen toe, omdat er meer beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondkapjes, nodig zijn. Tevens zijn er op de Intensive Care steeds meer beademingsmachines nodig. Verzekeraars hebben financiële reserves om deze kosten te kunnen dragen, maar de hoe hoog deze kosten gaan worden is nog niet bekend.

Duurdere zorgverzekering 2021

Ofschoon er nog geen definitieve uitspraken zijn gedaan over hoe de zorgverzekeringen eruit komen te zien in 2021, is het een feit dat ze flink duurder zullen worden, omdat de toegenomen zorgkosten van 2020 gedragen moeten worden door de burgers. Hoe zien die veranderingen er dan concreet uit?

Basisverzekering 2021

Elke Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Voor alle zorg die hierdoor gedekt wordt, betaal je eerst eigen risico. Ieder jaar wordt na Prinsjesdag het basispakket opnieuw samengesteld. Er zijn slechts twee toevoegingen nu al bekend. Ten eerste worden de dagbehandelingen in groepsverband voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel toegevoegd aan de basisverzekering 2021. Ten tweede worden hulpmiddelen tegen eierstokkanker en lymfeklierkanker toegevoegd aan het basispakket.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico bedraagt in 2020 €385.00. In 2021 zal dit bedrag gelijk blijven, aangezien het verplichte eigen risico bevroren is tot 2022 op dit bedrag. Het is wel mogelijk om dit vrijwillig te verhogen. Door je eigen risico te verhogen in 2021 kun je een korting krijgen op de zorgpremie. Onder het eigen risico valt bijna alle zorg uit de basiszorgverzekering, zoals hulpmiddelen en dagbehandelingen in het ziekenhuis. Huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, hulpmiddelen in bruikleen, bevolkingsonderzoeken, aanvullende zorgverzekering vergoedingen en de griepprik vallen buiten het eigen risico.

Spoedeisende hulp

Moet je voor spoedeisende hulp naar de huisarts of huisartsenpost valt dit in 2021 niet onder je eigen risico. Ga je naar het ziekenhuis, dan valt het wel weer onder het eigen risico. Ook in 2021 is het dus verstandig eerst langs de huisarts te gaan om kosten te besparen. Zorgverzekering kiezen is dus zeer handig.