Mediahotspots
Image default
Bedrijven

Wat is een democratie?

Een democratisch land is een land dat een regeringsvorm implementeert die wordt geregeerd door het volk. Geen enkel land ter wereld regeert echter uitsluitend via een directe democratie, waarin de bevolking alle beslissingen neemt over het bestuur van het land.

Een directe democratie is ook voor lange tijd niet mogelijk geweest. Het grondgebied en de bevolking van een land waren zo groot dat om de bepaalde tijd iedereen bij elkaar werd geroepen om belangrijke politieke beslissingen te nemen. Met de communicatiemiddelen die we tegenwoordig hebben kunnen mensen veel makkelijker en op afstand stemmen over politieke kwesties. Veel bestuurders zijn echter van mening dat stemmen via internet niet wenselijk is. Dit is niet veilig genoeg en kan tot tegenstrijdige resultaten leiden. Daarom hebben de meeste landen een representatief systeem of indirecte democratie. Veel vertegenwoordigers worden door het volk gekozen om namens het volk beslissingen te nemen namens de nationale regering.

 

Kenmerken van een democratie

Hoe je een democratie kunt herkennen hangt af van bepaalde kenmerken. We zullen deze even in het kort doornemen. Ten eerste moet er een grondwet zijn. Deze omvat alle rechten en plichten van de overheid en haar burgers. Veranderingen in de grondwet kunnen gemaakt worden door de overheid. Ook kan de overheid een referendum houden en mensen laten stemmen over bepaalde belangrijke zaken en wetswijzigingen. Op gemeentelijk niveau gebeurt dit meestal via een burgerpanel waarin een gedeelte van de inwoners mag meepraten over belangrijke beslissingen.

 

 

Ten tweede moet er een volksvertegenwoordiging zijn die gekozen is door het volk en namens het volk beslissingen maakt. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau worden deze vertegenwoordigers gekozen.

Ten derde is er sprake van een scheiding der machten. Dit betekent dat de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht niet onder een dak mogen functioneren en dus gescheiden van elkaar moeten zijn. Dit is bedoeld zodat deze machten onafhankelijk van elkaar beslissingen kunnen maken en corruptie bestreden kan worden.

Ook moet er een onafhankelijk rechtspraak zijn die niet beïnvloed wordt door de overheid. De politiek mag zich in een democratie nooit bemoeien met de beslissingen van rechters en uitkomsten van rechtszaken.

Dan is er nog de persvrijheid. Persvrijheid moet ervoor zorgen dat de media onafhankelijk en kritisch hun werk kunnen uitoefenen en niet beïnvloed en bestuurd wordt door de overheid of invloedrijke personen.

Tot slot moet iedereen zich veilig kunnen voelen in een democratie. Dit gebeurt door actief voor de bescherming en vrijheid van burgers te zorgen. Het leger en de politie hebben beperkte bevoegdheden en mogen niet excessief geweld gebruiken tegen haar burgers. Ook is het verboden voor deze groepen om zonder geldige reden een van haar burgers te bespioneren. Bij vreedzame protesten moeten politie en defensie ervoor zorgen dat alles rustig verloopt en er geen spanning ontstaat tussen verschillende groepen.

https://www.gemeentepeiler.nl/burgerpanel/

Gerelateerde artikelen

Kies de juiste vaas

Kunststof Forte: kunststof specialist die staat voor een persoonlijk advies

Waarom iedereen een brommobiel zou moeten kopen