Mediahotspots
Image default
Bedrijven

Democratie en jij!

In West-Europa mogen we onszelf prijzen voor de manier waarop we omgaan met politiek. Het mag dan soms wel lelijk zijn, maar al de partijen en al het gepraat hebben een doel: wetten maken die het leven van iedereen verbeteren. Het centrale idee is dat wij als burgers, de politici kiezen die voor ons die wetten opstellen. Het idee van burgerparticipatie is dus zeer belangrijk.

Wat is burgerparticipatie?

Burgerparticipatie is een zeer veelzijdig onderwerp. Het kan op veel verschillende niveaus, zo is er op Europees niveau bijvoorbeeld het Europees Burgerinitiatief. Je moet het echter niet zo ver zoeken, want ook op lager niveau kan je een verschil maken. Zo kan je bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau aan burgerparticipatie doen. Daarbij geven de inwoners van die gemeente advies over de potentiële regels die op tafel liggen. Dit geeft aan diezelfde beleidsmakers meteen aan wat er speelt bij de inwoners en waar ze dus extra op moeten letten. Het is door deze interactieve beleidsvoering dat ervoor zorgt dat problemen snel worden aangepakt en het maakt zowel de politici hun taak gemakkelijker door de duidelijke meningen, alsook geeft het de burgers veel voldoening en trots op hun gemeente.

Wat zijn de doelen?

Burgerparticipatie ligt in de lijn van de afgelopen eeuwen, waarbij er steeds meer werd gestreefd naar het vernietigen van het democratisch deficit waar de overheden vaak mee te maken hadden. Een van de centrale doelen is daarom het vergaren van informatie, over wat de burger effectief wil, om zo ideeën te verzamelen. Daarnaast is er echter nog een ander belangrijk doel, namelijk een draagvlak creëren voor maatregelen die in eerste instantie niet zo populair zijn, ook omdat eventuele bezwaren ook worden gehoord.

Er zijn al veel voorbeelden van burgerparticipatie vandaag, dus vraag zeker eens informatie aan je gemeente, om te zien hoe jij een verschil kan maken in de beleidsmaking!

https://www.gemeentepeiler.nl/wat-is-burgerparticipatie/

Gerelateerde artikelen

Hippe fashion van Sisters Point bij Sans-online

De voordelen aan een makelaar

Hoe wordt leer gemaakt?