Wat is een Cursus OR?

 

In deze tekst staat centraal de Cursus OR. Als eerste: wat is dit precies? Welnu, het gaat om een training waarbij deelnemers de fijne kneepjes van het zitten in een dergelijk orgaan uitgelegd krijgen. Kort gezegd komt het meedoen aan een Cursus OR neer op het bijspijkeren van de volgende vaardigheden:

  • timemanagement;
  • efficiënt vergaderen;
  • communicatie met de achterban;
  • onderhandelen.

Door aan deze competenties te werken kunnen ‘gewone’ werknemers ineens beter hun stem laten horen. Het gaat dan om zaken die alle werknemers aangaan, zoals de arbeidsomstandigheden, rusttijden en gelijke behandeling en gelijk loon. De werkgever is verplicht naar de raad te luisteren.

De Cursus OR voor personeel

De Cursus OR is er toch vooral voor het personeel van een onderneming. De werkgever is doorgaans gelouterd in zijn vak en heeft allicht minder behoefte aan zo’n lesprogramma. Centraal staat het overleg tussen de werknemers en de werkgever. Heeft het personeel niet recht op meer rust? Worden mannen niet beter betaald dan vrouwen? Binnen de wettelijke kaders zijn verschillende afspraken mogelijk. Meer dan eens komt het dan in de praktijk aan op een uitruil van wensen. Zie het als een onderhandelingsspel. Het personeel kan bijvoorbeeld toezeggen langer te werken, mits de werkgever meer pauzes geeft.

Wettelijke verplichtingen

Zojuist haalde ik al even de wettelijke kaders aan, waarbinnen afspraken over de uitoefening van het werk kunnen worden gemaakt. De Cursus OR helpt erbij te begrijpen wat precies wettelijke verplichtingen zijn, en wat andere afspraken zijn. Stelt de werkgever bijvoorbeeld voor de arbeidstijden te wijzigen, dan moet de OR worden geraadpleegd. Maar nog op veel meer terreinen heeft hij een belangrijke stem. Geef u op voor een Cursus OR, en kom erachter wat precies de plichten van de werkgever aan de ene kant en de bevoegdheden van het personeel aan de andere kant zijn.

http://www.academy4-or.nl/or-trainingen/training-or-basis/