Mediahotspots
Image default
Marketing

Een inzicht in je bedrijfsomgeving met de DESTEP analyse

Wat is het DESTEP-model?

Binnen een bedrijf is het DESTEP model een graag geziene tool. Met behulp van zes verschillende factoren onderzoek je de omgeving van je bedrijf op macroniveau. Hiermee wordt het hoogste niveau van de analyse bedoeld. Je kijkt hiermee zeer breed naar factoren die zich in je omgeving afspelen. Er spelen altijd verschillende soorten trends en ontwikkelingen die invloed hebben op je business. Door middel van een DESTEP analyse bereid je je bedrijf hierop voor. De zes factoren worden in dit artikel in een notendop behandeld.

Demografisch

Hier staat je doelgroep centraal. Wat zijn demografische kenmerken die hen typeren? Misschien heb je een bepaald product voor een bepaalde doelgroep. Deze factor van de DESTEP analyse kan je vertellen hoe groot de doelgroep waarop jij je wilt richten daadwerkelijk is. Voorbeelden zijn: leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke staat, geslacht, et cetera. Deze gegevens hebben invloed op de manier waarop jouw business in de toekomst kan gaan werken. Wellicht kom je erachter dat je beoogde doelgroep vrijwel niet in Nederland zit en dat je je focus moet verleggen naar het buitenland.

Economisch

Ook factoren van economische aard zijn van belang om te onderzoeken. Deze hebben namelijk invloed op bijvoorbeeld de koopkracht. Als er om welke reden dan ook een recessie in gang komt dan hebben mensen minder te besteden. Zij geven dan minder uit aan producten die niet noodzakelijk zijn. Dit kan van grote invloed zijn op jouw business en je plan.

Sociaal-cultureel

Bij deze factor van de DESTEP bekijk je de bedrijfsomgeving vanuit cultuur, normen en waarden. Hier kun je bijvoorbeeld rekening houden met religie (zondag minder kopers in religieuze gebieden), de manier waarop mensen tegenwoordig hun vrijetijd besteden en of deze komende periode gaat verschuiven en bijvoorbeeld levensstijl.

Technologisch

Dit onderdeel geeft je inzicht in de invloed van technologische factoren op jouw business. Tegenwoordig wordt veel ingezet op draadloze producten, zoals koptelefoons, lampen en andere middelen. Wellicht dat mensen door vele nieuwsberichten over schending van privacy massaal teruggaan naar niet-draadloze middelen. Zoiets zal grote invloed hebben op je marketingplan.

Ecologisch

Hier spelen factoren in je fysieke omgeving een rol. Het klimaat is hierbij een grote speler. Klanten vinden deze elementen steeds zwaarder wegen en kiezen soms bewust voor een bedrijf dat zich inzet voor een beter milieu. Als jouw producten dan vanuit China moeten worden getransporteerd en vervolgens doorheen het hele land reizen (veel uitstoot), zal dat niet in je voordeel werken. Het is goed om dit van tevoren te onderzoeken met je DESTEP.

Politiek-Juridisch

Ook op het gebied van wet- en regelgeving geeft de DESTEP analyse nuttig inzicht. Zijn er bepaalde regels die in de (nabije) toekomst strenger worden? Kunnen deze voor belemmeringen zorgen in jouw business? Hoe bereid je je hierop voor? Aan de wetgevingen zelf kun je niks doen. Wel aan het omgaan daarmee. Zo biedt de DESTEP jou op zes verschillende factoren een goed inzicht in je bedrijfsomgeving.

https://www.omcbase.nl/destep-analyse/